Vattenmätning

Trådlösa vattenmätare

Vi kan leverera vattenmätare för lägenheter, radhus eller hela fastigheter.
Vi anpassar bygglängder och anslutningsstorlekar för att passa montageförutsättningar i fördelarskåp, dolt i skåp eller för synligt montage i t.ex. badrum.

Tack vare integrerad trådlös kommunikation så kan mätare enkelt monteras även om det inte är förberett för mätning på förhand.

Vattenmätning

När vatten eller varmvatten ingår i avgiften eller hyran så vet man att det förbrukas mer än om förbrukningen mäts och betalas efter förbrukning. Genom att montera mätare och debitera förbrukningen individuellt så uppnår man både ökad rättvisa, minskade kostnader och dessutom minskar man fastighetens klimatpåverkan. 

Vattenmätning sker enkelt med mätare som monteras på inkommande vattenstam, eller en mätare vid varje tappställe. Mätarna finns i flera olika typer och dimensioner för att kunna anpassa sig till alla möjliga installationsförutsättningar.

Oavsett behovet så har vi mätare och system för att hantera mätning och avläsning på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer om våra olika typer av mätare nedan.

Techem AP Wireless OMS med integrerad trådlös kommunikation.

Vattenmätare Techem AP Wireless OMS

Techem AP Wireless OMS är en mekanisk mätare som är enkel både att få plats med och att montera tack vare sin kompakta design. Registrering av förbrukning via solenoid-kontakt garanterar exakt registrering av förbrukningen under hela mätarens livslängd.

Integrerad trådlös kommunikation medför enkelt montage och fjärravläsning av förbrukningsvärden och statusinformation från mätaren utan att det krävs någon kabeldragning.

 • Mekanisk torrlöpande enstrålig mätare med lågt tryckfall
 • Integrerad trådlös kommunikation
 • Automatisk detektion av bl.a. manipulation, demontage, flödesriktning
 • För kallvatten upp till 30°C och varmvatten upp till 90°C
 • Kan levereras i flera bygglängder
 • För automatisk fjärravläsning av förbrukningsvärden för debitering
 • Godkännande: MID och CE

Techem MK Wireless OMS med integrerad trådlös kommunikation.

Vattenmätare Techem MK Wireless OMS

Techems mätkapsel-mätare (MK) är både enkel att installera och byta ut. Tack vare mätkapselutförandet kan flödesdelen demonteras från anslutningshuset (ASS). 
Registrering av förbrukning via solenoid-kontakt garanterar exakt registrering av förbrukningen under hela mätarens livslängd.

Integrerad trådlös kommunikation medför enkelt montage och fjärravläsning av förbrukningsvärden och statusinformation från mätaren utan att det krävs någon kabeldragning.

 • Flerstrålig torrlöpande mätkapsel-mätare med hög mätnoggrannhet
 • Anslutning av kompositmaterial för att motverka korrosion
 • För kallvatten upp till 30°C och varmvatten upp till 90°C
 • Integrerad trådlös kommunikation
 • Automatisk detektion av bl.a. manipulation, demontage, flödesriktning.
 • Moduluppbyggnad för enkel projektering och installation
 • Godkännande: MID och CE

Techem MK-mätare för enkelt montage, renspolning och service.

Techems mätkapsel (MK)-mätare består av ett anslutningshus i valfri dimension (80mm, 110mm eller 130mm) och flödesmätaren som består av en mätkapsel som skruvas i anslutningshuset. 
Vid behov av renspolning av rörledningarna innan mätkapseln monteras kan vi erbjuda ett komposit-blindlock med sil som skruvas i anslutningshuset istället för mätkapseln.

Större vattenmätare för fastighet, undermätning och energiuppföljning.

Vi kan leverera både mekaniska och ultraljuds-vattenmätare för mätning av större flöden i områdena 1,6 – 40 m³/h.

Mätarna finns både med trådlös kommunikation och för trådad avläsning.

Kontakta oss och berätta mer om era behov så tar vi fram förslag på lämpliga mätare och konfigurationer. 

Tillbehör till vattenmätare

Vi kan tillhandahålla en mängd olika specialtillbehör till våra mätare. Ett urval av våra vanligaste är listade till vänster. Vår installationsavdelning har lång erfarenhet av att projektera och utföra installationer på flera olika typer av rörsystem och under olika förutsättningar.

Techem MK ASS 80mm 3/4″

Techem mätarkoppel krom

Techem MK ASS 110mm 3/4″

Techem flexislang

Techem MK ASS 130mm 1″

Techem stänkskydd för utsatta miljöer

Techem anslutningshus för montage bakom blandare