Värmemätning

Trådlösa värmemätare

Vi kan leverera värmemätare för lägenheter, radhus eller hela fastigheter. Vi anpassar bygglängder och anslutningsstorlekar för att passa alla montageförutsättningar.

Tack vare integrerad trådlös kommunikation så kan mätare enkelt monteras och läsas av även om det inte är förberett för mätning på förhand.

Värmemätning

Enkel installation oavsett förutsättningar

Värmemätning kan utföras enligt två typgodkända debiteringsmetoder.
Det ena är med en värmemängdsmätare som mäter energimängden som förbrukats genom värmesystemet, antingen via radiatorerna eller ett golvvärmesystem. Metoden kräver att man kommer åt både tillopp och returledning, på ett och samma ställe.
Den andra metoden är att mängden energi som avges från radiatorerna med en värmefördelningsmätare. Denna mätmetoden används oftast i äldre hus, eller där man bygger nytt med vertikala värmestammar.

Oavsett ert behov så har vi mätare och system för att hantera mätning och avläsning på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer om våra debiteringsmätare för lägenheter och radhus nedan.

Techem Compact 4.1.1 Wireless OMS med integrerad trådlös kommunikation.

Värmemängdsmätare Techem Compact 4.1.1 Wireless M-Bus OMS

Techem Compact 4.1.1 Wireless M-Bus OMS är en mekanisk värmemätare med hög mätnoggrannhet och kompakt design som möjliggör montage även där det inte varit förberett för mätare på förhand. Mätaren är av mätkapseltyp och monteras i ett anslutningshus (ASS) i valfri dimenssion (80mm, 110mm eller 130mm). 

Integrerad trådlös kommunikation medför enkelt montage och fjärravläsning av förbrukningsvärden och statusinformation från mätaren utan att det krävs någon kabeldragning.

 • Flerstrålig vilket borgar för hög mätnoggrannhet
 • Kan monteras både vertikalt och horisontellt
 • Monteras i tillopp- eller returledning (standard), vilket anges vid programmering
 • Upp till 6 meter kabel till tilloppsgivaren. Returgivaren kan levereras integrerad eller extern (1,5m)
 • Integrerad display med 15 displayvisningsfunktioner
 • Finns i version med avtagbart räkneverk
 • Kan levereras i flera bygglängder
 • För automatisk fjärravläsning av förbrukningsvärden för debitering
 • Kommunicerar enligt standarderna Wireless M-Bus och OMS
 • Godkännande: MID och CE

Techem Compact 4.5.1 Wireless OMS med integrerad trådlös kommunikation.

Värmemängdsmätare Techem Compact 4.5.1 Wireless M-Bus OMS

Techem Compact 4.5.1 Wireless M-Bus OMS är en mekanisk värmemätare med hög mätnoggrannhet och kompakt design som möjliggör montage även där det inte varit förberett för mätare på förhand. Mätaren är av mätkapseltyp och monteras i ett anslutningshus (ASS) i valfri dimenssion (80mm, 110mm eller 130mm). 

Integrerad trådlös kommunikation medför enkelt montage och fjärravläsning av förbrukningsvärden och statusinformation från mätaren utan att det krävs någon kabeldragning.

 • Flerstrålig vilket borgar för hög mätnoggrannhet
 • Kan monteras både vertikalt och horisontellt
 • Monteras i tillopp- eller returledning (standard), vilket anges vid programmering
 • Upp till 6 meter kabel till tilloppsgivaren. Returgivaren kan levereras integrerad eller extern (1,5m)
 • Integrerad display med 15 displayvisningsfunktioner
 • Finns i version med avtagbart räkneverk
 • Kan levereras i flera bygglängder
 • För automatisk fjärravläsning av förbrukningsvärden för debitering
 • Kommunicerar enligt standarderna Wireless M-Bus och OMS
 • Godkännande: MID och CE

Techem K302 Wireless OMS med integrerad trådlös kommunikation.

Värmemängdsmätare Techem K302 Wireless OMS

Techem K302 Wireless OMS är en värmemätare utan rörliga delar som mäter enligt ultraljudsprincipen för maximal mätnoggrannhet. Avtagbart räkneverk och flera möjliga dimensioner förenklar montaget.

Integrerad trådlös kommunikation medför enkelt montage och fjärravläsning av förbrukningsvärden och statusinformation från mätaren utan att det krävs någon kabeldragning.

 • Ultraljudsmätare vilket innebär maximal mätnoggrannhet.
 • Monteras i tillopp- eller returledning (standard)
 • Upp till 6 meter kabel till tilloppsgivaren. Returgivaren kan levereras integrerad eller extern (1,5m)
 • Integrerad display
 • Avtagbart räkneverk
 • Kan levereras i flera bygglängder (110mm och 130mm)
 • För automatisk fjärravläsning av förbrukningsvärden för debitering
 • Kommunicerar enligt standarderna Wireless M-Bus och OMS
 • Godkännande: MID och CE

Större värmemängdsmätare för fastighet, undermätning och energiuppföljning.

Vi kan leverera både mekaniska och ultraljuds-värmemätare för mätning av större flöden i områdena 2,5 – 50 m³/h.

Mätarna finns både med trådlös kommunikation och för trådad avläsning.

Kontakta oss och berätta mer om era behov så tar vi fram förslag på lämpliga mätare och konfigurationer. 

Techem VFM Wireless OMS med integrerad trådlös kommunikation.

Värmefördelningsmätare Techem VFM Wireless OMS

Värmefördelningsmätaren Techem VFM Wireless OMS är tillverkad enligt Europeiska normer, och registrerar därmed korrekt avgiven värmeenergi från varje radiator. Mätaren programmeras efter specifik tillverkarinformation för radiatorn den monteras på, och kan därmed räkna ut den exakta effekten och energiförbrukningen. Lägeskompensering kan användas för att undvika orättvis kostnadsfördelning inom fastigheten, där vissa lägenheter kanske har mindre gynnsamt placering, t.ex. i norrläge, gavellägenhet eller med ouppvärmda utrymmen ovan/under. Normalt fördelar man en del av värmekostnaden enligt yta eller andelstal vilket innebär att alla får betala för sin andel av värmeförbrukningen i gemensamma utrymmen och dessutom för en grundvärme i fastigheten oavsett hur mycket energi man behöver från radiatorerna.

 • Korrekt mätning av avgiven värmeenergi från varje radiator
 • Automatisk övervakning av manipulation och demontage
 • Visning av verkligt avgivna värmeenheter (produktskala) vilket ger kontrollmöjligheter i displayen
 • Maximal kvalitetssäkring tack vare automatisk överföring till avräkningssystemet
 • Certifierad och normenlig för spårbarhet och korrekt debitering
 • Godkännande EN-834, CE

Värmefördelningsmätaren monteras enkelt på varje radiator i lägenheterna. Den monteras alltid på framsidan av radiatorn enligt givna regler utifrån vilken typ och dimensioner på radiatorn. Därefter programmeras den med tillverkaspecifik data såsom modell, typ och dimensioner.

Tillbehör till värmemätare

Vi kan tillhandahålla en mängd olika specialtillbehör till våra mätare. Ett urval av våra vanligaste är listade till vänster. Vår installationsavdelning har lång erfarenhet av att projektera och utföra installationer på flera olika typer av rörsystem och under olika förutsättningar.

 
 

Techem MK ASS 80mm 3/4″

Specialkulventil 3/4″ med uttag för temperaturgivare

Techem bussningar 3/4″

Techem MK ASS 110mm 3/4″

Specialkulventil 1″ med uttag för temperaturgivare

Techem dykrör

Techem MK ASS 130mm 1″

Techem mätarkoppel

Techem adapter för temperaturgivare

Specialkulventil 1/2″ med uttag för temperaturgivare

Techem förlängning 1″