Gemensam el

Gemensam el

Genom att alla medlemmarna köper elen via föreningens abonnemang, istället för att var och en har sitt eget, så slipper medlemmarna betala höga fasta abonnemangskostnader. Vi ombesörjer planering och projektering av ombyggnad av elcentralen, leverans och byte av nya fjärravlästa elmätare och därefter avläsning och debitering direkt på avgiftsavierna.

Gemensam el

Man sparar normalt 1 000 – 1 500 kr per lägenhet och år på att köpa elen via föreningens abonnemang. Vi hjälper er undersöka era förutsättningar och möjligheter, och presenterar därefter en besparingskalkyl med jämförelse före och efter ombyggnad.

Vi kan ombesörja planering och projektering av ombyggnad av elcentralen, vilket görs för att lägenhetsmätarna ska matas via föreningens abonnemang. Vi levererar och byter även ut elmätarna till nya fjärravlästa mätare eftersom nätägaren kommer plocka ner sina mätare när abonnemangen avslutas.

Vi tillhandahåller därefter en enkel avläsningstjänst och debitering direkt på avgiftsavierna genom att vi levererar kostnaderna i en datafil direkt till er förvaltare.

 

Läs mer om Elbilsladdning

Läs mer om våra elmätare nedan:

Kamstrup OMNIPOWER 

Kamstrup OMNIPower är en 3-fas mätare för montage på vägg eller mätartavla. Mätaren har inbyggd trådlös kommunikation som kommunicerar enligt standarden Wireless M-Bus och Open Metering System (OMS). 

OMNIPOWER® trefasmätare är den ideala mätaren för mätning av strömförbrukning under 100 A. Det har inga rörliga delar och bibehåller därmed sin exakta precision genom hela sin livslängd på upp till 20 år – och detta oavsett i vilken riktning mätaren monteras.   

OMNIPOWER® CT är en 3-fasig elmätare som är ideal för mätning av strömförbrukning över 100 A. Mätaren avgör energi genom att mäta spänningen och strömmen samtidigt. Strömmen mäts då via externa strömtransformatorer. 

Godkännanden: MID-certifierad i enlighet med EN 50470-1 and EN 50470-3.

Carlo Gavazzi EM24W

Carlo Gavazzi EM24W är en 3-fas mätare för montage på DIN-skena i lägenhetscentral eller normkapsling t.ex.
Mätaren har inbyggd trådlös kommunikation som kommunicerar enligt standarden Wireless M-Bus och Open Metering System (OMS). 

EM24W är en direktmätare för mätning av strömförbrukning upp till 65 A.

EM24W CT är en strömtrafomätare för mätning strömförbrukning över 100 A där strömmen mäts via externa strömtransformatorer. 

Godkännanden: MID-certifierad i enlighet med EN 50470-1 and EN 50470-3.