Elmätning

Trådlösa elmätare

Vi kan leverera elmätare för lägenheter, lokaler eller hela fastigheter. Mätare som kan monteras på vägg eller mätartavla, alternativt på DIN-skena  i lägenhetscentralen eller i en normkapsling. Samma mätare kan även användas för att mäta och läsa av även andra strömförbrukningar t.ex. fastighetselen eller elbilsladdare.

Elmätning

Spara pengar med smarta elmätare

Ingår elen i avgiften eller hyran idag så har man mycket att spara på att debitera förbrukningen individuellt. Man kan också som förening eller fastighetsägare göra ett aktivt val och införa gemensam el där man köper elen via fastighetens abonnemang vilket innebär att medlemmarna/hyresgästerna slipper betala höga fasta avgifter till nätägaren för sina lägenhetsabonnemang.
En annan fördel med att införa gemensam el är att man då även kan nyttja solproducerad el i lägenheterna, till skillnad från men den traditionella uppdelning mellan fastighetsel och hushållsel vilken innebär att den solproducerade elen endast kan användas till att täcka fastighetens behov.

Läs mer om Gemensam el

Läs mer om Elbilsladdning

Oavsett behovet så har vi mätare och system för att hantera mätning och avläsning på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer om våra elmätare nedan.

Kamstrup OMNIPOWER 3-fas

Kamstrup OMNIPower är en 3-fas mätare för montage på vägg eller mätartavla. Mätaren har inbyggd trådlös kommunikation som kommunicerar enligt standarden Wireless M-Bus och Open Metering System (OMS). 

OMNIPOWER® trefasmätare är den ideala mätaren för mätning av strömförbrukning under 100 A. Det har inga rörliga delar och bibehåller därmed sin exakta precision genom hela sin livslängd på upp till 20 år – och detta oavsett i vilken riktning mätaren monteras.   

OMNIPOWER® CT är en 3-fasig elmätare som är ideal för mätning av strömförbrukning över 100 A. Mätaren avgör energi genom att mäta spänningen och strömmen samtidigt. Strömmen mäts då via externa strömtransformatorer. 

Godkännanden: MID-certifierad i enlighet med EN 50470-1 and EN 50470-3.

Carlo Gavazzi EM24W

Carlo Gavazzi EM24W är en 3-fas mätare för montage på DIN-skena i lägenhetscentral eller normkapsling t.ex.
Mätaren har inbyggd trådlös kommunikation som kommunicerar enligt standarden Wireless M-Bus och Open Metering System (OMS). 

EM24W är en direktmätare för mätning av strömförbrukning upp till 65 A.

EM24W CT är en strömtrafomätare för mätning strömförbrukning över 100 A där strömmen mäts via externa strömtransformatorer. 

Godkännanden: MID-certifierad i enlighet med EN 50470-1 and EN 50470-3.