Elbilsladdning

Elbilsladdare

Vi kan mäta förbrukningen till varje laddplats med en elmätare, alternativt ta emot förbrukningsdata från er laddboxleverantör. Detta innebär att vi både kan hantera både fasta (personliga) och rörliga laddplatser. Vi kan debitera förbrukningen med tillägg för fast kostnad per timme eller per laddtillfälle.

Elbilsladdning

För att vi ska veta hur vi ska kunna hjälpa er så måste ni först ta reda på om ni ska ha fasta personliga platser eller rörliga platser som vem som helst kan använda.

Avser ni att skaffa laddplatser där alla laddare sitter på fasta personliga platser så kan vi antingen ta emot mätdata från laddboxen, eller montera en elmätare för respektive laddbox som vi kan läsa av direkt. Oavsett upplägg så kan vi ta fram debiteringsunderlag till respektive användare och skickar en debiteringsfil till er förvaltare.

Önskar ni istället att alla, eller en del av, platserna kan användas av flera olika brukare så benämner vi det som rörliga platser. I så fall måste man starta och stoppa laddningen med t.ex. en RFID-tagg.
Detta upplägg innebär att man behöver använda laddbox-leverantörens infrastruktur för att få ut kontobaserad förbrukningsinformation. Vi kan ta emot eller hämta data från alla laddboxar, därefter tar vi fram debiteringsunderlag till respektive användare och skickar en debiteringsfil till er förvaltare.

Dimensionering

För att säkerställa att användarna av elbilsladdarna täcker de faktiska kostnaderna för både abonnemang och förbrukning så är det extra viktigt att säkerställa en god projektering av installationen. Dels måste man ha kontroll på överföringsavgiften på elnätsabonnemanget, och dels måste man ha kontroll på vad abonnemanget har för fasta kostnader. Om det är ett befintligt abonnemang som man utökar säkringen på så måste detta tas med i beräkningen. Är det istället ett effektabonnemang som laddarna är kopplade till så måste man ha kontroll på vilka effektuttag man har och vad kostnaden för den eventuellt ökade effekttoppen blir. Man kan då samtidigt undersöka om det går att undvika ökade effektkostnader genom att lastbalansering för att på så sätt begränsa laddningen mellan 17:00 till 20:00 när effektbehovet är som störst i lägenheterna.

Carlo Gavazzi EM24W

Carlo Gavazzi EM24W är en 3-fas mätare för montage på DIN-skena i lägenhetscentral eller normkapsling t.ex.
Mätaren har inbyggd trådlös kommunikation som kommunicerar enligt standarden Wireless M-Bus och Open Metering System (OMS). 

EM24W är en direktmätare för mätning av strömförbrukning upp till 65 A.

EM24W CT är en strömtrafomätare för mätning strömförbrukning över 100 A där strömmen mäts via externa strömtransformatorer. 

Godkännanden: MID-certifierad i enlighet med EN 50470-1 and EN 50470-3.