Debiteringstjänster

Smart avläsning och rättvis debitering

Vi kan hjälpa till med avläsning, kontroller, beräkningar och framställning av debiteringunderlag till boende. Därutöver hanterar vi även kundservice mot boende via telefon eller e-post och support till styrelser och förvaltare. 

Digitala lösningar

Baserat på fastighetens priser eller kostnader beräknar vi förbrukningskostnaden för de enskilda lägenheterna samt framställer tillhörande förbrukningsunderlag. Vi tillhandahåller därefter kundservice mot boende via telefon och e-post samt support mot styrelsen eller förvaltaren.

För att förenkla hanteringen så kan vi skicka och ta emot filer från alla administrationssystem. Dessutom får styrelsen eller förvaltaren tillgång till vår portal där man ser detaljerad information och kan jämföra mätare, lägenheter och fastigheter. Där hittar ni dessutom ett digitalt arkiv där alla dokument som vi tar fram finns sparade.

Debitering av förbrukning

Debitering innebär att vi debiterar en förbrukning efter ett förutbestämt pris per kilowattimme eller kubikmeter. 
Vi hjälper er att tolka era leverantörsfakturor så att priset blir rätt. 

Efter att vi har läst av och kontrollerat mätarnas funktion så beräknar vi kostnaderna för varje bostad och tar fram ett tydligt debiteringsunderlag som visar hur vi har kommit fram till resultatet.

Därefter skickar vi en debiteringsfil till er förvaltare eller hyresadministration så att kostnaden enkelt kan debiteras via månadsavierna. 

Fördelning av kostnader

Debitering innebär att vi fördelar ut era totalkostnader efter individuell förbrukning, vilket innebär att man alltid uppnår ett nollsummespel mellan fastighetens kostnader och det som fördelas vidare till de boende.

Efter att vi har läst av och kontrollerat mätarnas funktion så beräknar vi kostnaderna för varje bostad och tar fram ett tydligt debiteringsunderlag som visar hur vi har kommit fram till resultatet.

Därefter skickar vi en debiteringsfil till er förvaltare eller hyresadministration så att kostnaden enkelt kan debiteras via månadsavierna. 

Övriga kostnader

Vi kan ombesörja att inkludera övriga kostnader som föreningen önskar att fördela ut på medlemmarna, såsom samfällighetsavgift eller andra fasta kostnader. Dessa specificeras även på de debiteringsunderlag som vi tar fram så att medlemmarna enkelt kan kontrollera vad de avser. 

Faktureringstjänst

Vi kan tillhandahålla en faktureringstjänst där vi skickar en debiteringsfil till vår faktureringspartner Intrum. Intrum ombesörjer att fakturor skickas ut till era medlemmar, och sköter därefter betalningsbevakning och påminnelsehantering.