IMD Sverige AB

Om oss

I Sverige har vi levererat trådlösa IMD-lösningar i mer än 20 år och idag tillhandahåller vi ett stabilt avläsningssystem och en säker driftplattform. Alla våra mätare har integrerad trådlös kommunikation vilket möjliggör en enkel och kostnadseffektiv installation.

Vi kan hjälpa er med leverans av mätare eller en totalentreprenad inklusive installation och driftsättning av mätare och system. Därefter erbjuder vi digitala lösningar för debitering av förbrukningen.

Vår historia

Techem startade sin verksamhet i Sverige 1999 och de första kunderna som fick sina mätare installerade år 2000 är fortfarande kunder till oss.

2009 blev vi ett Techem-partnerbolag och fick samtidigt generalagenturen för Techems system och tjänster i Sverige. I december 2020 tog vi slutligen över hela Techems svenska verksamhet vilket innebär att vi nu ansvarar för alla fastigheter i Sverige där Techems mätare är installerade.

Vi hoppas att ni vill vara med på vår resa med målet om att alla boende i flerbostadshus och ägare av radhus i samfällighetsföreningar ska få möjligheten att betala efter sin vatten- eller energiförbrukning genom Individuell Mätning och Debitering (IMD).

IMD bidrar till medvetna val och handlingar, vilket innebär att alla med små medel kan vara med och bidra till att de globala klimatmålen på sikt kan uppnås. Vi ser till att varje droppe räknas!

Joakim Pålsson

Joakim Pålsson
VD

Tel: 010 202 28 01
E-post: joakim.palsson@imd-system.se