Varför IMD?

För din och för miljöns skull

Det finns många anledningar till att man inför individuell mätning och debitering av vatten eller värme i en fastighet eller i en förening. Oftast handlar det om en kombination av flera faktorer, bland annat ökad rättvisa, bättre ekonomi och minskad miljöbelastning.

Individuell Mätning och Debitering

En majoritet av alla utredningar visar att förbrukningen sjunker med 15-25 procent när man inför IMD. Detta innebär att vatten och energikostnaderna sjunker, vilket i sin tur innebär att man kan betala tillbaka pengar till de som som är sparsamma med sin energi- eller vattenförbrukning.

Kostnaden för att installera mätare är relativt liten om man ser till fastighetens totala besparing. På köpet får man dessutom en rättvis kostnadsfördelning där varje hushåll betalar för sin egen förbrukning, varken mer eller mindre. Inte sällan är detta väl så viktigt, eftersom det normalt är ett fåtal hushåll (ca. 10%) som står för en stor andel (ca. 25%) av förbrukningen.

En besparing på 20% av värmeförbrukningen innebär en ungefärlig besparing på 1 000 – 1 500 kr per lägenhet och år.

En besparing på 20% av varmvattenförbrukningen innebär en ungefärlig besparing på 400 – 600 kr per lägenhet och år.

Gemensam el med undermätning

När det gäller gemensam el så inför man inte detta detta för att betala sin förbrukning individuellt eftersom man oftast redan har individuella elmätare som nätägaren ansvarar för.
Gemensam el med undermätning görs istället för att man ska undvika att betala de höga fasta abonnemangskostnaderna som nätägaren tar ut.

Med gemensam el köps istället all el in via föreningens abonnemang.
De gamla elmätarna ersätts av nya som föreningen äger, så man betalar fortfarande för det man förbrukar.

Fördelen för dig som medlem eller hyresgäst är att du med gemensam el slipper de fasta kostnaderna som normalt uppgår till 1 000 – 1 500 kr per lägenhet och år.