Samfällighetsföreningar

Smart avläsning och rättvis debitering

Vi hjälper er att undersöka möjligheterna för Individuell Mätning och Debitering (IMD) i er förening. Därefter levererar vi en totalentreprenad med installation och driftsättning av mätare och system. Slutligen säkerställer vi med fjärravläsning att ni enkelt kan debitera förbrukningen på medlemmarnas avgiftsavier.

IMD i Samfällighetsföreningar

Enkel avläsning

Många föreningar uppskattar oss som leverantör eftersom vi tar ett helhetsansvar för både installation och drift. Dessutom tillhandahåller vi support för styrelse och förvaltare samt kundservice via e-post och telefon för medlemmarna.

Vilken typ av mätare som krävs för att varje fastighet i samfällighetsföreningen betalar för sin förbrukning beror på vad det är för system som föreningen gemensamt äger.

Äger föreningen värme- och varmvattensystemet så kan man ha individuella värme- och varmvattenmätare i husen. Är det däremot ett gemensamt värmesystem och man producerar varmvattnet lokalt i varje hus så behövs bara en värmemätare.

Kallvattenmätare behövs om föreningen äger tappvattenledningarna till varje hus, men det kan också vara så att varje fastighet har ett abonnemang hos det kommunala vattenverket istället och då debiterar de förbrukningen direkt till medlemmarna.

Trådlösa mätare

I samfällighetsföreningar finns det ibland redan individuella mätare, men ofta är dessa äldre än tio år. Mätare som har passerat tio år har nedsatt funktion, vilket innebär att vissa betalar för mycket och andra för lite. Det är därför rekommenderat att byta ut mätarna var tionde år. Byter ni till nya mätare får ni utöver korrekt registrerad förbrukning även trådlös avläsning på köpet. Därmed behöver ni aldrig mer gå runt och läsa av mätarna själv, eller kräva in självavläsningar från medlemmarna.

Har ni inte individuella mätare idag så har ni mycket att spara på att införa individuell debitering, normalt 20-30%. Detta innebär att investeringen i installation av mätare kan vara betald inom fem år.

Avläsning och debitering

Baserat på fastighetens priser eller kostnader beräknar vi förbrukningskostnaden för de enskilda lägenheterna samt framställer tillhörande förbrukningsunderlag. Vi tillhandahåller därefter kundservice mot boende via telefon och e-post samt support mot styrelsen eller förvaltaren.

För att förenkla hanteringen så kan vi skicka och ta emot filer från alla administrationssystem. Dessutom får styrelsen eller förvaltaren tillgång till vår portal där man ser detaljerad information och kan jämföra mätare, lägenheter och fastigheter. Där hittar ni dessutom ett digitalt arkiv där alla dokument som vi tar fram finns sparade.

Kom igång idag!

Välkommen att kontakta oss för mer information

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.