Bostadsrättsföreningar

Smart avläsning och rättvis debitering

Vi hjälper er att undersöka möjligheterna för Individuell Mätning och Debitering (IMD) i er förening. Därefter kan vi antingen leverera mätare eller en totalentreprenad med installation och driftsättning. Slutligen säkerställer vi med automatisk fjärravläsning och en digital dataleverans att förbrukningen enkelt kan debiteras via månadsavierna.

IMD i Bostadsrättsföreningar

Vi levererar en helhetslösning

Vi kan ombesörja leverans och installation av trådlösa vatten-, värme-, och elmätare samt temperaturloggning. Detta kompletterar vi med ett fjärravläsningssystem för trådlös avläsning, och därefter kan vi tillhandahålla en effektiv hantering av med kontinuerlig avläsning och debitering av kostnader till era medlemmar.

Många föreningar uppskattar oss som leverantör eftersom vi tar ett helhetsansvar för både installation och drift. Dessutom tillhandahåller vi support för styrelse och förvaltare samt kundservice via e-post och telefon för medlemmarna.

Varmvattenmätare monteras enkelt på inkommande vattenledning alternativt på synliga ledningar i badrum och köksskåp. Detta gör vi enkelt tack vare integrerad trådlös kommunikation.

Gemensam el

I de flesta fall sparar medlemmarna 1 000 – 1 500 kr per lägenhet och år på att köpa elen via föreningens abonnemang. Vi hjälper er undersöka era förutsättningar och möjligheter, och presenterar därefter en besparingskalkyl med jämförelse före och efter ombyggnad.

Vi kan ombesörja planering och projektering av ombyggnad av elcentralen, vilket görs för att lägenhetsmätarna ska matas via föreningens abonnemang. Vi levererar och byter även ut elmätarna till nya fjärravlästa mätare eftersom nätägaren kommer plocka ner sina mätare när abonnemangen avslutas.

Vi tillhandahåller därefter en enkel avläsningstjänst och debitering direkt på avgiftsavierna genom att vi levererar kostnaderna i en datafil direkt till er förvaltare.

Trådlösa mätare

Alla tjänar på att man mäter och debiterar förbrukningen individuellt. I en bostadsrättsförening kommer besparingen de boende direkt till gagn antingen i form av lägre boendekostnad eller bättre ekonomi för föreningen vilket i sin tur påverkar medlemmarnas avgifter.

En majoritet av alla utredningar som har gjorts visar på en besparing av varmvatten och värme på i genomsnitt 20 procent efter att man har infört individuell mätning. Detta gör att investeringen vanligtvis betalar sig på fyra till sex år.

Avläsning och debitering

Baserat på fastighetens priser eller kostnader beräknar vi förbrukningskostnaden för de enskilda lägenheterna samt framställer tillhörande förbrukningsunderlag. Vi tillhandahåller därefter kundservice mot boende via telefon och e-post samt support mot styrelsen eller förvaltaren.

För att förenkla hanteringen så kan vi skicka och ta emot filer från alla administrationssystem. Dessutom får styrelsen eller förvaltaren tillgång till vår portal där man ser detaljerad information och kan jämföra mätare, lägenheter och fastigheter. Där hittar ni dessutom ett digitalt arkiv där alla dokument som vi tar fram finns sparade.

Fjärravläsning

Vi har sedan mer än 20 år levererat trådlösa mätare för vatten, värme och el eftersom det är den bästa tekniken när man behöver fjärravläsa mätare i äldre fastigheter där det inte har förberetts för mätare när huset byggdes. Vi har sedan dess vidareutvecklat våra avläsningssystem och kan nu erbjuda en lösning för dygnsavläsning där det varken krävs några kablar eller eluttag.

Idag ser våra kunder ännu större fördelar med trådlös kommunikation när de bygger nya fastigheter eftersom vårt system förenklar både projektering, installation och driftsättning i jämförelse med trådbaserade system. Detta trots en väsentligt lägre kostnad.

Kom igång idag!

Välkommen att kontakta oss för mer information

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.