System och tjänster för Individuell Mätning och Debitering (IMD)

Smart avläsning och
rättvis debitering

En komplett leverantör av IMD-system

Techem har sedan 1952 levererat mätare och tjänster för individuell mätning och debitering av värme, vatten och el i flerbostadshus och radhusområden.
Idag ansvarar Techem för avläsning och debitering i mer än 11 miljoner hushåll i Europa med tillhörande 55 miljoner mätpunkter.

I Sverige har vi levererat Techems trådlösa IMD-lösningar i mer än 20 år, och idag kan vi erbjuda ett stabilt avläsningssystem och tjänsteplattform. Vi ombesörjer allt från leverans till installation och driftsättning av mätare och fjärravläsningssystem. Vi kan därefter tillhandahålla en effektiv hantering med kontinuerlig avläsning och säker debitering av kostnader till era medlemmar eller hyresgäster genom en digital dataleverans.

Individuell Mätning och Debitering

Fördelar med IMD

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningar med IMD eller gemensam el minskar utgifterna för både medlemmarna och föreningen.

Läs vidare 

Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningar installerar fjärravlästa mätare för enkel avläsning  av värme och vatten.

Läs vidare

Hyresfastighet

I hyresrätter tjänar både hyresgästerna och hyresvärden på att varmvatten och el debiteras individuellt.

Läs vidare

Nyproduktion

Med trådlösa mätare och insamlingssystem förenklas både projektering, installation och driftsättning.

Läs vidare

Vi  berättar gärna mer om hur ni enkelt kan komma igång med IMD

Smart avläsning

Trådlösa mätare och system

Vi har sedan mer än 20 år levererat trådlösa mätare för vatten, värme och el eftersom det är den bästa lösningen för att fjärravläsa mätare i äldre fastigheter där det inte förberetts för mätare när huset byggdes. Vi har sedan dess vidareutvecklat våra system och kan nu erbjuda en lösning för dygnsavläsning där det varken krävs några kablar eller eluttag.

Idag ser våra många av våra kunder ännu större fördelar med trådlös kommunikation när de bygger nya fastigheter eftersom vårt system förenklar både projektering, installation och driftsättning i jämförelse med trådbaserade system.

Läs mer om våra mätare och system:

Rättvis debitering

Digitala lösningar

Vi kan hjälpa er med allt från avläsning, kontroll av mätvärden och mätarnas funktion till uträkning av kostnader, framställning av debiteringsunderlag och export av datafil till er förvaltare eller ert hyresadministrativa system.
Därefter står vi för kundservice via telefon och e-post mot medlemmar eller hyresgäster och support mot er styrelse eller förvaltare.

Läs mer om våra tjänster

Wireless M-Bus OMS

Öppen kommunikation

Alla våra mätare stödjer den öppna branschstandarden OMS vilket innebär att all trådlös kommunikation från mätarna sker via
Wireless M-Bus, och att protokollet är utformat enligt OMS-standarden. Telegrammen är krypterade för att garantera att inga obehöriga ser information och ni kan få tillgång till  krypteringsnycklarna efter utförd programmering.

Läs mer om OMS på http://oms-group.org

Minska era fasta elnätskostnader

Gemensam el

Genom att alla medlemmarna köper elen via föreningens abonnemang, istället för att var och en har sitt eget, så slipper medlemmarna betala höga fasta abonnemangskostnader. Vi ombesörjer planering och projektering av ombyggnad av elcentralen, leverans och byte av nya fjärravlästa elmätare och därefter avläsning och debitering direkt på avgiftsavierna.

Läs mer om gemensam el 

Hållbara lösningar för framtiden

Varje droppe räknas

Vi vill hjälpa våra kunder att använda jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Genom att installera IMD i er fastighet så bidrar ni till att de boende blir mer medvetna om sin egen konsumtion av värme, vatten och el. IMD bidrar därigenom till medvetna val och handlingar, vilket innebär att alla med små medel kan vara med och bidra till att klimatmålen på sikt uppnås. Vi ser till att varje droppe räknas!

#Blimålmedveten

Vid frågor om mätare
eller förbrukningar

För dig som är eller vill
bli kund hos oss

Våra mätare och system bidrar till en hållbar framtid